אסטרטגיה, יישומים ופתרונות לעולם ה-Digital

איפיון הנדסי

מסמך איפיון הנדסי מפורט (Detailed Design Document) הכולל בין היתר את טופולוגית החומרה הנדרשת מבחינת אבטחת מידע ומבחינת עמידה בעומסים, רשימת ה-APIים, בסיסי הנתונים, תכנון היבטי אבטחת מידע (כדוגמת VPNים ותעודות דיגיטליות) והגדרת דרישות ביצועי המערכת