אסטרטגיה, יישומים ופתרונות לעולם ה-Digital

ניהול הפרויקט

- בניית גאנט פרויקט מפורט ואישורו על ידי כל הגורמים
- קיום ישיבות ניהול פרויקט בתדירות נדרשת
- מציאת "המסלול הקריטי" וניהולו בצורה פרטנית למניעת חריגה בלוחות זמנים ובעלויות
- ניהול סיכונים מתמשך
- תכנון שלב העלייה לאוויר
- עבודה בהתאם למתודולוגית Agile