אסטרטגיה, יישומים ופתרונות לעולם ה-Digital

BYOD - ניגודי אינטרסים באספקת מכשירים סלולאריים לעובדי הארגון
תופעת השימוש במכשיר הפרטי של העובד לצורכי העבודה קרויה BYOD שמשמעה Bring Your Own Device. תופעה זו מעמידה אתגרים משמעותיים בפני האחראים על אבטחת המידע בארגונים לצד סוגיות אתיות כדוגמת קניין פרטי וחדירה לפרטיות העובד העושה שימוש במשאב פרטי שלו לצרכי עבודה.

מושג ה-BYOD קשור בצורה חזקה אל המושג MDM (שמשמעו Mobile Device Management) שמתייחס אל המערכת המנהלת את כלל מכשירי הסלולאר הארגוניים.

על מערכת שמנהלת את מכשירי הסלולאר בארגון לתמוך לפחות ביכולות של:
1) ניהול מצאי המכשירים בארגון - רשימת המכשירים, קבלת מידע מלא על מכשיר, חיפוש מכשיר, הגדרת קבוצות של מכשירים, עדכון פרמטרים בקבוצת מכשירים, מעקב אחר פעולות שבוצעו במכשירים
2) ניהול המשתמשים - צפיה בכל המשתמשים בארגון תוך חיבור לקבוצות המשתמשים המוגדרות במערכת ה-Exchange הארגוני
3) ניהול אפליקציות - הגדרת אפליקציות הניתנות להתקנה (Whitelist), הגדרת אפליקציות אסורות להתקנה (Blacklist), הגדרת התגובה במקרה של חריגה מהנוהל, הפצת אפליקציות למכשירים ומעקב אחרי התקנת האפליקציות במכשירים, שימוש בחנות אפליקציות פרטית
4) ניהול מסמכים - הפצת מסמכים למכשירים ומעקב אחרי הגעת המסמכים אל המכשירים
5) ניהול הרשאות - הגדרת קבוצות של הרשאות המאפשרות לשלוט ביכולות מובנות של המכשירים כדוגמת שימוש במצלמה, שימוש ב-GPS, סינכרון למייל הארגוני וקבלת מייל יומי לגבי חריגות מההרשאות המותרות
6) דוחות - קבלת דוחות בכל חתך נדרש
7) ניהול - הגדרת מנהלי המערכת, בקרה על מנהלי מערכת שביצעו כניסה למערכת