אסטרטגיה, יישומים ופתרונות לעולם ה-Digital

אינטרנט של הכול (IOT / IOA)? תלוי בתשתיות
רבות נכתב על מוצרים דוגמת מכוניות, מדידים רפואיים המחוברים לאנשים, מוני מים, חשמל וגז ואפילו דוד חימום המים המחוברים לענן האינטרנט.

הקונספט של הפתרונות דומה: במוצרים השונים מוטמעים חיישנים שונים וכן רכיב תקשורת, שבאמצעותו מתחבר המוצר לרשת העברת נתונים, דוגמת Wi-Fi ביתי או רשת סלולרית. באמצעות אותה רשת מדווח המוצר את קריאת החיישנים השונים למרכז בקרה שקולט את הנתונים ובהתאם לקריאות מפעיל פרוצדורות שונות.

הקונספט פשוט, אך יש עוד סוגיות רבות הנדרשות לפתרון כדי שחזון "האינטרנט של הכול" (Internet Of All) יתממש, וביניהם הבט משפטי, הבט תפעולי, הבט טכנולוגי והבטי אבטחת מידע