אסטרטגיה, יישומים ופתרונות לעולם ה-Digital

דוגמאות ליישומי Mobile לפי מגזרים


אקדמיה

- שעות הפעילות של משרדים שונים ברחבי הקמפוס, שעות קבלה של מרצים, ספריות, קפיטריות
- תוכן קורסים, זמני ההרצאות ומיקומם וכן כמות הרשומים לקורסים
- משלוח הודעות אוטומטיות בעת ביטול הרצאה ברגע האחרון
- בדיקת ציוני מבחנים
- פעילויות חברתיות המתקיימות בקמפוס לפי חתך המתאים להעדפות הסטודנט
- כמות מקומות חניה פנויים בחניונים הקרובים אל הסטודנט ובחניונים אחרים בקמפוס
- בניית מערכת הלימודים
- בדיקת סטאטוס התשלומים
- מילוי והגשת טפסים לבקשת מלגה
- קבלת דוגמאות של מבחנים
- ביצוע תשלומי שכר לימוד, שכר דירה למעונות ותשלומים במסעדות הקמפוס וכן בדיקת התשלומים שבוצעו ביחס לחודשים ושנים שעברו
- בדיקת זמינות ספר בספרייה וקבלת המידע אצל מי נמצא הספר כרגע
- זימון פגישה עם מרצה
- מילוי משוב על הרצאות
- דיווח על מפגע הקיים בקמפוס באמצעות צילומו בעזרת המכשיר הסלולארי ושליחת התמונה
- מצב מערכות האבטחה השונות, לדוגמא מצלמות אבטחה בבניינים השונים
- מצב השימוש במי השקיה, יכולת סגירה ופתיחה מרחוק של ברזי השקיה לגינות והתראה בזמן אמת על נזילות מים וביוב
- מצב השימוש במזגנים והתרעה על צריכות חשמל לא סבירות
- מיקומם של רכבי הקמפוס כדוגמת שומרים ונושאי תפקידי מפתח
- צריכת הדלק של רכבי הקמפוס ואף מהירות נסיעתם
- מיקומם של בעלי תפקידים בזמן חירום


בריאות
- מציאת
 בית המרקחת התורן הקרוב למקום המצאות המטופל
- בחירת רופא וביצוע זימון תורים
- בדיקת זמינות של תרופות בבתי המרקחת הקרובים למקום המצאות המטופל
- בדיקת תופעות לוואי של תרופות ו
סתירות בין תרופות
, ביצוע הזמנת תרופות
- מעקב אחר סטטוס לקיחת התרופות על ידי החולים עצמם
- מעקב אחר חיישנים המחוברים לחולים כדוגמת לחץ דם ודופק

רשויות מקומיות
- זמני הגעה ומיקום תחנות התחבורה הציבורית
- מצב הפקקים ברחובות שונים ברחבי העיר
- רמת זיהום האוויר באזורים השונים בעיר
- החניונים הקרובים אלינו בהם ישנו מקום חנייה פנוי
- מועדי אירועים ומופעים עירוניים
- דיווח על מפגע הקיים בעיר באמצעות צילומו בעזרת המכשיר הסלולארי ושליחת התמונה למוקד העירוני
- חיפוש גני ילדים או גני משחקים באזור הקרוב לנו או באזור אחר בעיר ובדיקת התפוסה בהם
- ביצוע רישום לגני ילדים
- ביצוע תשלומי ארנונה, מים וחניה וכן בדיקת התשלומים שבצענו ביחס לחודשים ושנים שעברו
- בדיקת תאריכי ההתכנסות של ועדות הבניה, עיון בפרוטוקולים השונים ועיון בתוכניות בניין עיר
- מצב מערכות האבטחה השונות, לדוגמא במאגרי המים בעיר
- מצב השימוש במי השקיה, יכולת סגירה ופתיחה מרחוק של ברזי השקיה לגינות והתראה בזמן אמת על נזילות מים וביוב
- מיקום בעלי תפקידים בזמן חירום
- מיקום רכבי העירייה כדוגמת פקחי הבינוי, מחלקת הביוב, משאיות פינוי האשפה וכו'
- צריכת הדלק של רכבים אלה ואף מהירות נסיעתם

ביטוח
- בדיקת מצב תשלומי הפוליסה, סטטוס תביעות הנזיקין, דוח הערכת שמאי, סטטוס התשלומים לחברת הביטוח וכו'

בנקים
- יישום שיאפשר לבעלי החשבון לראות את סטטוס חשבון העו"ש, את תיק הפיקדונות, לבצע פעולות בחשבון, לבקש הלוואות, לראות את סטטוס תשלומי המשכנתא וכו'

בתי השקעות
- יישום שיאפשר למשקיעים לראות את תיק ההשקעות, לבצע בו פעולות, לראות באיזה אפיק מושקעת כל קרן השתלמות, לבצע השוואה בין אחוזי הרווחים של קרנות ההשתלמות בחתך של ימים / חודשים / שנים וכו'